نمایش فایل:دانلودپاورپوینت کارشناسان  آموزش سلامت استان مازندران درباره استاندارد سازی آموزش جامعه

دانلودپاورپوینت کارشناسان  آموزش سلامت استان مازندران درباره استاندارد سازی آموزش جامعه|32060394|rf|روانشناسی و علوم تربیتی,پاورپوینت (اسلاید)
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلودپاورپوینت کارشناسان  آموزش سلامت استان مازندران درباره استاندارد سازی آموزش جامعه را مشاهده می نمایید.

ادامه

دانلودپاورپوینت کارشناسان  آموزش سلامت استان مازندران درباره استاندارد سازی آموزش جامعه

دانلودپاورپوینت کارشناسان آموزش سلامت استان مازندران درباره استاندارد سازی آموزش جامعهفرمت فایل: پاورپوینتقابل ویرایش می باشدتعداد صفحه:90چکیدهnیعنی مردم قادر باشند اذهان وبدن هایشان را تا زمانی کهممکن باشد در شرایطایده آل حفظ کنند .nیعنی : مردم، بدانند چگونه سلامتشان را حفظ کنند؛nیعنی : مردم، تحت شرایطی زندگی کنند که رعایت شیوه زندگی سالم عملی باشد ؛nیعنی : مردم، قدرت تصمیم گیری در خانه ، جامعه و در کشورشان و نیز در سطح بین المللی را داشته باشند .


جزییات بیشتر


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان آمل,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل,شیپ فایل محدوده سیاسی آمل,نقشه محدوده سیاسی آمل,نقشه مرز شهرستان آمل,شیپ فایل مرز شهرستان آمل,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل,استان مازندران,شهرستان آمل
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل (واقع در استان مازندران) *
 • دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل (واقع در استان مازندران)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان بابلسر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر,شیپ فایل محدوده سیاسی بابلسر,نقشه محدوده سیاسی بابلسر,نقشه مرز شهرستان بابلسر,شیپ فایل مرز شهرستان بابلسر,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر,استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر (واقع در استان مازندران) *
 • دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر (واقع در استان مازندران)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصی


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهر, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهر (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نکا, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نکا (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان نور,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور,شیپ فایل محدوده سیاسی نور, نقشه محدوده سیاسی نور,نقشه مرز شهرستان نور,شیپ فایل مرز شهرستان نور,دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور,دانلود نقشه مرز شهرستان نور
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور (واقع در استان مازندران) *
 • دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور (واقع در استان مازندران)، در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ساری,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری,شیپ فایل محدوده سیاسی ساری,نقشه محدوده سیاسی ساری,نقشه مرز شهرستان ساری,شیپ فایل مرز شهرستان ساری,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری,استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری (واقع در استان مازندران) *
 • دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری (واقع در استان مازندران)، توضیحات: این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. در جدول توصیفی


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار


 • نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی, نقشه ی محدوده سیاسی, نقشه مرز شهرستان ها, شیپ فایل مرز شهرستان ها, شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن, استان مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران) *
 • در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام شهرستان - مرکز شهرستان - مساحت شهرستان به کیلومتر - محیط شهرستان به کیلومتر - مساحت شهرستان به هکتار • نقشه شهرستان های استان مازندران,نمونه نقشه شهرستان های استان مازندران,دانلود نقشه شهرستان های استان مازندران,دانلود رایگان نقشه شهرستان های استان مازندران,نقشه رایگان شهرستان های استان مازندران,دانلود نقشه رایگان شهرستان های استان مازندران
 • نمایش فایل* نقشه شهرستان های استان مازندران *
 • دانلود نقشه شهرستان های استان مازندران، شامل یک فایل عکس با فرمت jpeg، کیفیت عالی و مقدار دی پی آی (dpi) آن 300 و براساس تقسیمات سال 93 می باشد.


 • نقشه کاربری اراضی استان مازندران,شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران,دانلود نقشه کاربری اراضی استان مازندران,لایه جی آی اس کاربری اراضی استان مازندران,دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران,شیپ فایل کاربری اراضی مازندران
 • نمایش فایل* شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران *
 • دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان مازندران، توضیحات: این شیپ فایل، انواع کاربری اراضی استان مازندران را نشان می دهد. برای تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه مورد مطا


 • دانلود پاورپوینت تقسيمات سياسي استان مازندران, تقسيمات سياسي استان مازندران,پاورپوینت موقعيت جغرافيايی استان مازندران,دانلود نقشه موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان مازندران
 • نمایش فایل* پاورپوینت موقعيت جغرافيايی و تقسيمات سياسی استان مازندران *
 • پاورپوینت موقعيت جغرافيايي و تقسيمات سياسي استان مازندران مشخصات فایل تعداد صفحات37حجم9/629 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpptx توضیحات کامل دانلود پاورپوینت موقعيت جغر


 • آداب ورسوم گیلان,اداب رسوم گیلان,اداب ورسوم گیلانی,اداب مردم گیلان,رسوم گیلان,آداب و رسوم گیلان,آداب و رسوم گیلانیان,آداب و رسوم گیلانی,آداب و رسوم گیلانی ها,آداب و رسوم مازندران,آداب و رسوم مازندرانی,آداب و رسوم مازندرانی ها,رسوم مازندرا
 • نمایش فایل* تحقیق آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران *
 • دانلود تحقيق در مورد آداب و رسوم استان های گیلان و مازندران، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ويرايش، شامل: آداب و رسوم گیلانورزش ها، بازی ها آب‌ بازى (آب‌ پاشان • دانلود موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید,تحقیق موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید,مقاله موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید,موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید
 • نمایش فایل* دانلود پاورپوینت موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان مازندران 36 اسلاید *
 • قسمتی از محتوی پاورپوینت تعداد اسلاید : 36 صفحه موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان استان مازندران با حدود 24 هزار كیلومتر مربع مساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجه • مقبره های استان مازندران 32 ص,مقبره های استان مازندران,دانلود مقبره های استان مازندران 32 ص,دانلود تحقیق مقبره های استان مازندران 32 ص,دانلود تحقیق در مورد مقبره های استان مازندران 32 ص,دانلود تحقیق در باره مقبره های استان مازندران 32 ص,دانلود تحقیق و بررسی مقبره های استان مازندران 32 ص
 • نمایش فایل* مقبرهوهای استان مازندران 32 ص *
 • مقبرههای استان مازندران ساریموقعیت جغرافیایی ساری مركز استان مازندران ، از شمال به دریای خزر ، از جنوب به سلسله جبال البرز و استان سمنان ، از مشرق به نكا و بهشه


 • تحقیق بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار,پژوهش بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار,مقاله بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار,دانلود تحقیق بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار,بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار
 • نمایش فایل* تحقیق بررسی تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانكار *
 • در 25 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه شركتهای اقتصادی عضو حاضر بایستی در مورد استراتژیهای بازاریابی و ماموریت ها واهداف خود بیشتر و بهتر بیندیشند. بازاریابی شركت ه • استان مازندران,صنایع دستی و سوغات مازندران,جغرافیای تاریخی استان مازندران,آشنایی مختصر با شهرهای استان مازندران,وضعیت جغرافیایی مازندران
 • نمایش فایل* دانلود پاورپوینت آشنایی با استان مازندران *
 • فهرست مطالب مقدمه موقعیت منحصربفرد مازندران وضعیت جغرافیایی پوشش جانوری آب و هوا منابع آبی و رودها صنایع دستی و سوغات مازندران جغرافیای تاریخی استان مازندران آش


 • دانلود پاورپوینت استان مازندران,پاورپوینت استان مازندران,پاورپوینت در مورد استان مازندران,پاورپوینت درباره استان مازندران,معرفی استان مازندران,جاذبه دیدنی مازندران
 • نمایش فایل* پاورپوینت معرفی استان مازندران *
 • دانلود پاورپوينت با موضوع استان مازندران، در قالب ppt و در 29 اسلايد، قابل ويرايش، شامل: مقدمهتاریخچهموقعیت جغرافیاییآب و هواصنایع دستیآداب و رسومباغ عباس آبادد • استان مازندران,مازندران,جغرافیای مازندران,موقعیت جغرافیایی
 • نمایش فایل* تحقیق در مورد جغرافیای استان مازندران *
 • فهرست مطالبموقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استانجغرافیای طبیعی و اقلیم استانجغرافیای تاریخی استانبابل:چالوس:نوشهر:وضعیت اجتماعی و وضعیت اقتصادی استانجاذبه های


 • استان مازندران, تحقیق در مورد استان مازندران, دانلود تحقیق استان مازندران, دانلود رایگان تحقیق استان مازندران, پروژه استان مازندران, مقاله استان مازندران, مقاله در مورد استان مازندران, پروژه در مورد استان مازندران, پایان نامه استان مازندران, تحقیق آم,,,
 • نمایش فایل* تحقیق بررسی استان مازندران *
 • بخشی از متن تحقیق: استان مازندران موقعيت جغرافيايي استان مازندران در شمال ايران قرار دارد.حد شمالي آن درياي مازندران،حد شرقي آن استان گلستان،حد جنوبي آن استانها • استاندارد کردن, استاندارد ,تحقیق درباره استاندارد و استاندارد کردن
 • نمایش فایل* تحقیق درباره استاندارد و استاندارد كردن *
 • این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 50 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده
 • پروژه مباني استاندارد ,استانداردسازي در آموزش و پرورش,تحقیق در مورد استاندارد,تحقیق در مورد مدیریت آموزش و پروش,تاريخچه استاندارد ,اهداف كلي استانداردسازي ,انواع استانداردها ,تدوين استاندارد ,روشهاي ترويج استاندارد,استاندارد در مدرسه,آموزش
 • نمایش فایل* پروژه مباني استاندارد و استاندارد سازي در آموزش و پرورش *
 • مقدمه : بررسي تاريخي كشورهاي پيشرفته و يا در حال پيشرفت در شكوفايي اقتصادي و تحول نظام آموزشي آنان نشان دهنده توجه جدي مديران و برنامه ريزان اين كشورها به استان
 • استاندارد ثبات رنگ,استاندارد تعيين عمق استاندارد يك به يك (1,1) به روش دستگاهي,استاندارد تعيين عمق استاندارد,دانلود استاندارد تعيين عمق استانداردآدلنود استاندارد ثبات رنگ,استاندارد نساجی,دانلود استاندارد نساجی,دانلود رایگان استانداردهای نساجی
 • نمایش فایل* استاندارد ثبات رنگ- تعيين عمق استاندارد يك به يك (1/1) به روش دستگاهي *
 • دانلود استاندارد ثبات رنگ- تعيين عمق استاندارد يك به يك (1/1) به روش دستگاهي، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل: ثبات رنگ- تعيين عمق استاندارد يك به • یخچال فریزر,راهنمای خرید یخچال فریزر خانگی,اندازه یخچال برچسب مصرف انرژی در یخچال و فریزرها,ویژگی های غیر استاندارد یخچال فریزر
 • نمایش فایل* ویژگی های استاندارد و غیر استاندارد یخچال فریزر *
 • استاندارد جهانی استاندارد كردن و استاندارد از پایه های علم و فناوری است كه در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح كیفیت ها تلاش كرد ت


 • دانلود پاورپوینت استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model,بررسی استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model,پاورپوینت جامع و کامل استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model
 • نمایش فایل* پاورپوینت استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model *
 • نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 40 صفحه 1 استاندارد CMM Capability Maturity Model الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند • تحقیق حقوق زن و مرد ,تحقیق در مورد حقوق زن و مرد ,دانلود تحقیق حقوق زن و مرد ,پروژه حقوق زن و مرد ,مقاله حقوق زن و مرد ,پایان نامه پیرامون حقوق زن و مرد ,تحقیق روانشناسی حقوق زن و مرد ,تحقیق روانشناسی
 • نمایش فایل* تحقیق ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) *
 • دانلود تحقیق با موضوع ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)، در قالب Word و در 163 صفحه قابل ویرایش. فهرست مطالب: فصل اول - ضرورت وجود قانون در جام
 • جامعه مدني,جامعه سياسي,تحقيق در مورد جامعه,جامعه در انديشه هاي سياسي,فلاسفه يونان و جامعه سياسي
 • نمایش فایل* تحقيق جامعه مدني و جامعه سياسي *
 • مقدمه : انسان اجتماعي اول – جامعه مدني انسان با استعدادهاي دوگانه تنهايي و معاشرت جويي خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . اين دو استعداد اگر چه


 • جامعه,فرهنگ,فرهنگ کشی,جامعه شناختی فرهنگی,دانلود پایان نامه رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان جامعه شناختی فرهنگی,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,خرید پایان نامه رشته علوم اجتماعی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل
 • نمایش فایل* پایان نامه کارشناسی رشته جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان جامعه شناختی فرهنگی *
 • واژه فرهنگ از ریشه Cultura که در زبان لاتین به معنای مراقبت از گیاهان و در معنای مجازی مراقبت از اندیشه را می رساند، گرفته شده است آنچه را که در ایران در برابر